Ūdensapgāde un kanalizācija

Ūdensapgāde un kanalizācija – būvniecība, apkalpošana un remonts

- pašteces, spiediena, drenāžas un nokrišņu kanalizācija
- ūdensapgādes un ugunsdzēšanas tīkli
- Virszemes un pazemes attīrīšanas iekārtas sadzīves/industriālās, auto mazgātuvēm, naftas produktus saturošu notekūdeņu attīrīšana, tauku/eļļas separatori.
- kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšana
- autonomo kanalizācijas sistēmu uzstādīšana


Mūsu objekti

2008-2014 gads Jelgavas pilsētas ielu rekonstrukcija

Palidzības ielas, Raiņa ielas, Jāņa Čakstes bulvāra un Dobeles šosejas

Līdosta Rīga Optiskā ikla montāžas darbi
Telekomunikāciju objekti visā Latvijā sadarbībā ar SIA Citrus Solutions Izbūvēti un rekonstruēti vairāk nekā 1030 objekti, izmantoti 292 projektu risinājumi.

Partneri